niedziela, 26 lutego 2012

Trudna rzecz bez pieniędzy wyprawować za Dniepr chorągwie


Stanisław Koniecpolski powiadamia króla Władysława IV w kwietniu 1633 roku o problemach wojska stojącego na Ukrainie. W obliczu zaangażowania polskiej armii na froncie smoleńskim, niewielkie siły kwarciane stojące naprzeciw Abazy Paszy musiały być gwałtownie postawione w stan gotowości.
„(…) Za Dniepr nie wyprawiełem jeszcze żadnej chorągwie, bo nie tylko dawnemu W.K.M. wojsku, ale i tym chorągwiom nowego zaciągu namniejszego dotąd ze skarbu W.K.M. nie dano grosza. A co większa, jako mam wiadomości, że i kwartę tak prawem obwarowaną na moskiewskiego obrócono żołnierza i podatki z tych sam województw do Warszawy wieziono. Zaczym W.K.M.P.m.m. racz uważyć jako trudna rzecz bez pieniędzy nie tylko wyprawować za Dniepr chorągwie, ale je też tu w obozie in disciplina, gdzie z targu żyć muszą, trzymać.(…)”

1 komentarz: